با سلام و تشکر از حسن اعتماد شما به مجموعه گروه توسعه اقتصاد ملل، لطفا جهت ارائه درخواست خود مطابق راهنمای ذیل اقدام نمایید:

لطفا فایل فرمهای الکترونیکی متقاضیان سرمایه گذاری را از طریق لینک ذیل دانلود نموده و سپس مطابق موارد زیر و موارد مندرج در فرم اطلاعات اولیه (شیت اول فرم های الکترونیکی) اقدام به تکمیل فرم های مربوط به حوزه مدنظر خود نمایید.

۱- چنانچه شما صاحب ایده جدیدی درحوزه های مختلف سرمایه گذاری می باشید و نیازمند حمایت از سوی ما هستید، ابتدا در قسمت نوع تقاضا در فرم اطلاعات اولیه بخش حمایت را تیک زده و سپس با تکمیل فرم شماره (۱) نسبت به نوع ایده خود توضیحات مقتضی را ارائه نمائید و پس از تکمیل از طریق قسمت بارگذاری فرم های الکترونیکی در سایت یا ارسال به آدرس پست الکترونیکی شرکت(info@melal-group.com)، ایده خود را با ما در میان بگذارید. در صورت پذیرفته شدن ایده شما، در راستای پرورش و تجاری سازی ایده با شما مشارکت خواهد شد.

۲- چنانچه شما برای اجرای طرح تجاری خود نیاز به سرمایه گذار و یا شریک تجاری هستید، ابتدا در قسمت نوع تقاضا در فرم اطلاعات اولیه بخش مشارکت/سرمایه گذاری را تیک زده و سپس قسمت مربوطه در همین فرم را تکمیل نموده و پس از آن با تکمیل کلیه بخش های موجود در فرم های شماره (۲)، (۵) و (۶) و از طریق قسمت بارگذاری فرم های الکترونیکی در سایت یا ارسال به آدرس پست الکترونیکی شرکت(info@melal-group.com)،درخواست خود را مطرح فرمائید. در صورت پذیرفته شدن طرح شما، در راستای اجرای فرآیند سرمایه گذاری یا مشارکت با شما اقدام خواهد شد. 

۳- چنانچه برای اجرای فعالیت های تجاری خود نیاز به تامین مالی از طریق تسهیلات دارید ابتدا در قسمت نوع تقاضا در فرم اطلاعات اولیه بخش تسهیلات را تیک زده و سپس قسمت مربوطه در همین فرم را تکمیل نموده و پس از آن با تکمیل فرم های شماره (۲)، (۳)، (۴) و در صورت نیاز فرم(۵) و از طریق قسمت بارگذاری فرم های الکترونیکی در سایت یا ارسال به آدرس پست الکترونیکی شرکت(info@melal-group.com)،درخواست خود را مطرح فرمائید. در صورت پذیرفته شدن، درخواست شما به موسسه اعتباری ملل جهت طی فرایند ارائه تسهیلات ارسال خواهد شد.

4- متقاضیان محترم خواهشمند است پس از تکمیل فرم های مورد نیاز، فرم نظرسنجی ضمیمه شده را نیز تکمیل نموده و ما را در ارائه خدمات شایسته تر یاری فرمایید.

 

 

لطفا فرمهای مربوطه را از اینجا دانلود و تکمیل نمایید.

پس از تکمیل، فرمها را از این قسمت آپلود نمایید.