image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع درنیکا
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 46000
کاربری مسکونی
محل پروژه مشهد