image
image
image
image
image
image

لینک پلتفرم آنلاین نظارتی پروژه مروارید ولیعصر (عج) به صورت آزمایشی (کلیک کنید)

مشخصات پروژه

نام مجتمع مروارید
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 38000
کاربری تجاری
محل پروژه تهران