image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع مروارید
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 38000
کاربری تجاری
محل پروژه تهران