image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع کوه نور
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 70000
کاربری تجاری و اداری
محل پروژه مشهد