image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع تجاری و اداری توسکا
شرکت مجری عمران و مسکن سازان ایران
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 6200
کاربری تجاری و اداری
محل پروژه رشت