image
image
image
image
image
image

مشخصات کارخانه

نام کارخانه صنایع غذایی شهره
محصولات انواع کنسروجات غیرگوشتی
محل کارخانه جاده کمربندی گرگان