image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع برلیان
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 205000
کاربری تجاری، اداری و تفریحی
محل پروژه کرمان