image
image

مشخصات پروژه

نام مرکز رادیوتراپی شهید باهنر
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 4800
کاربری تشخیصی و درمانی
محل پروژه کرج