مشخصات پروژه

نام پترو پالایشگاه شادگان
شرکت مجری گسترش انرژی ملل
محصولات گاز مایع، پروپان، بوتان، پنتان، نفت سفید، بنزین، نفت و گاز و قیر
محل پروژه شادگان اهواز