مشخصات پروژه

نام نیروگاه خورشیدی کهنوج
شرکت مجری گسترش انرژی ملل
ظرفیت(مگاوات)
محل پروژه کهنوج کرمان