image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع جهان مال
شرکت مجری خورشید درخشان هشتم توس
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 850000
کاربری چند منظوره
محل پروژه مشهد