image
image
image
image
image
image

نام معدن درسا کاوش
شرکت مجری پیچاب کاوش
مساحت محدوده(کیلومترمربع) 1.5
محصول سنگ مرمریت
محل پروژه چناران خراسان