image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع تجاری خورشید 
شرکت مجری عمران و مسکن سازان ایران
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 6300
کاربری تجاری
محل پروژه کرمانشاه