image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع سپیدار
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 7500
کاربری تجاری و اداری
محل پروژه رشت