image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام ساختمان شهرداری
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 12000
کاربری اداری
محل پروژه کرمان