مشخصات پروژه

نام پارکینگ و مجتمع امام خمینی(ره)
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 22000
کاربری تجاری
محل پروژه دزفول