image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع تجاری قصر الدشت
شرکت مجری زیباسازه توس گام
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 8000
کاربری تجاری
محل پروژه شیراز