image
image
image
image
image
image

مشخصات پروژه

نام مجتمع بلانکا پالاس
شرکت مجری عمران و مسکن سازان ایران
مساحت کل زیربنا(مترمربع) 23500
کاربری تجاری، اداری و مسکونی 
محل پروژه بلوار گلسار رشت