تاریخ انتشار خبر : 1400/10/07

در چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور از شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به عنوان حامی سلامت تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه اقتصاد ملل، در اختتامیه جشنواره صنعت سلامت محور که با حضور نمایندگان شرکتهای مطرح تولیدی و خدماتی در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید، از سازمانهای پاسخگو و مسئولیت پذیر در حوزه سلامت صنایع تولیدی و خدماتی تقدیر شد. گروه توسعه اقتصاد ملل با معرفی سه شرکت سهامی فرش ایران، شفا توس کیش و نانو پودر توس به دبیرخانه جشنواره در فرآیند ارزیابی و ممیزی کارشناسان سلامت این رویداد حاضر بود و در اختتامیه  جشنواره که با حضور رییس سازمان ملی استاندارد و معاونان وزارت صمت برگزار شد مورد تقدیر قرار گرفت. گفتنی است شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه اقتصاد ملل نیز به پاس اهتمام در فرآیند ارزیابی جشنواره و فراهم آوردن شرایط ارتقای سطح سلامت و بهداشت در تولید محصولات و خدمات خود با اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.