تاریخ انتشار خبر : 1400/08/01

نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدید پذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با حضور شرکت گسترش انرژی ملل

- رویداد “معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور”  با هدف ایجاد رابطه تکمیلی بین این صنایع با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ضرورت تقویت این تعاملات برگزار گردید. 

- این نمایشگاه از 3 لغایت  5 آبان ماه سال 1400در جزیره کیش با حضور و مشارکت کلیه مناطق آزاد و ویژه دارای ظرفیت های سرمایه گذاری و توسعه در حوزه نفت،گاز، پتروشیمی و انرژی، شرکت های فعال بخش دولتی و بخش خصوصی و نیز با مشارکت حوزه تامین مالی و بازار سرمایه شامل حوزه بورس، بانک و بیمه برگزار شد.

- گفتنی است شرکت "گسترش انرژی ملل" از شرکتهای تابعه "گروه توسعه اقتصاد ملل" با معرفی پروژه های نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی کهنوج و پترو پالایشگاه شادگان نیز در این نمایشگاه حضور داشت.