تاریخ تأسیس: 1393

مدیرعامل: محمدرضا پویان

موضوع فعالیت: 

  • طراحی و اجرای پروژه عظیم چندمنظوره جهان مال مشهد با حدود یک میلیون مترمربع زیربنا
  • ساخت مجموعه های ساختمانی مسکونی و غیر مسکونی و انجام کلیه اقدامات و ارائه کلیه خدمات اجرای و پیمانکاری پروژه ها شامل: طرح، محاسبه، نظارت، نقشه برداری، مشاوره و اجرا
  • برنامه ریزی، هماهنگی در جهت تجهیز و تامین منابع مالی از طریق سهامداران، بانکها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی و غیره در راستای وظایف و اهداف شرکت 
  • هر نوع عملیات تجاری اعم از خرید و فروش مصالح و صادرات و واردات در چار چوب قانون تجارت و در راستای فعالیت شرکت اعم از تولید یا تامین مصالح ساختمانی، ماشین آلات و سایر ابزار و تجهیزات