تاریخ تأسیس: 1388

مدیرعامل: علی اصغر فخرایی

موضوع فعالیت: 

  • مدیریت تأمین و تدارک تجهیزات و مصالح پروژه های گروه توسعه اقتصاد ملل
  • انجام عملیات تأمین و خرید کلیه اقلام سرمایه‌ای زیرمجموعه‌های گروه توسعه اقتصاد ملل
  • انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی، مسکونی و گردشگری و مشارکت با اشخاص و نهادها در مورد مذکور
  • انجام فعالیت‌های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده‌سازی طراحی پیمانکاری مشاوره فنی و نظارت مشارکت در ساخت اجاره و توزیع و فروش ارائه مشاوره‌های فنی اقتصادی بازاریاب و مالی تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستغلات و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت فوق مرتبط باشد
  • صادرات واردات و انجام کلیه امور معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت
  • انجام خدمات موردنیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید توسعه و تکمیل و برنامه‌ریزی

مهمترین پروژه ها

 1  مجتمع تجاری قصر الدشت شیراز