تاریخ تأسیس: 1353

مدیرعامل: عبادالله فتح اللهی

موضوع فعالیت:

  • بیش از 40 سال سابقه در حوزه های ساختمانی و عمرانی خصوصاً بلندمرتبه سازی و ساخت برجهای مسکونی
  • مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی
  • احداث ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی، ابنیه فنی و بلند مرتبه سازی
  • تهیه و اجرای طرح های عمران شهری
  • عملیات خرید اراضی، تجمیع و تفکیک، آماده سازی، احداث بنا اعم از مسکونی و خدماتی، تولیدی و تجاری در بافت های نو و فرسوده
  • انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های داخلی و یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای اجرای عملیات و فعالیت های مربوط به شرکت
  • فروش، نقل و انتقال، تهاتر، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
  • انجام امور پیمانکاری و کارگزاری، اجرای طرح های مسکن، ساختمان و ابنیه فنی و شهرک سازی، انبوه سازی و آماده سازی زمین و خدمات و تأسیسات شهری
  • کلیه عملیات فنی و عمرانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت شرکت مربوط باشد
  • برنامه ریزی و سرمایه گذاری به منظور بهره گیری از فن آوری های نوین در داخل و خارج از کشور با هدف بهینه سازی و ارتقاء کیفیت ساخت و و سازه های مختلف