تاریخ تأسیس: 1399
مدیرعامل: محمد حسین صالحی
موضوع فعالیت:

  • کشت و صنعت و انجام هر گونه فعالیت مربوط به تولید، تبدیل، عرضه و فروش محصولات اصلی و فرعی
  • تولید صنایع تبدیلی مواد غذایی مثل رب گوجه فرنگی، انواع کنسروهای غیر گوشتی ، ترشیها، شوریها ، کمپوتها و مرباجات 
  • اولین تولید کننده میوه و سبزی های منجمد به روش  IQF در ایران
  • ایجاد هرگونه صنایع و تأسیسات و مبادرت به صادرات و واردات
  • خرید و فروش ماشین آلات و وسایل و مواد و محصولات لازم
  • ایجاد، اعطا و یا قبول نمایندگی در داخل و خارج از کشور

مهمترین کارخانه ها

 1  کارخانه صنایع غذایی شهره