تاریخ تأسیس: ۱۳۸۹

مدیرعامل: علیرضا سقایی

موضوع فعالیت:

  • تولید و عرضه انواع کنسروهای گوشتی و تن ماهی
  • اولین تولیدکننده کنسرو ماهی کیلکا و ساردین در ایران
  • ایجاد کارخانه تولید انواع کنسرو ماهی و سایر کنسروها و استفاده از ضایعات حاصل از تولید جهت تولید پودر و سایر مصنوعات مربوط به کنسروسازی و بسته بندی ماهی
  • واردات و صادرات مواد اولیه و ماشین آلات و ادوات تولیدی مربوط به صنایع غذایی

مهمترین کارخانه ها

 1  کارخانه صنایع غذایی پارس کادوس