تاریخ تأسیس:۱۳۸۶

مدیرعامل: سلیمانی

موضوع فعالیت:

  • تولید انواع تیرآهن، ناودانی، نبشی و سایر مصالح فولادی