تاریخ تأسیس: ۱۳۹۰

مدیرعامل: آرش قدرتی

موضوع فعالیت: 

  • بازاریابی فروش، توزیع، پخش و بسته‌بندی محصولات صنعتی، غذایی و آرایشی و بهداشتی در داخل و یا خارج از ایران
  • انجام امور حمل و نقل شهری و جاده ای به منظور توزیع محصولات به صورت مویرگی یا توزیع در نمایندگیها و مراکز مصرف
  • واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیت بازرگانی، حقوقی، اداری مرتبط با آن
  • اخذ نمایندگی و عاملیت پخش تولیدکنندگان و کارخانجات داخلی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه شرکتها (خصوصا شرکتهای با موضوع فعالیت پخش و توزیع) و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از ایران
  • انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی، مسکونی و مشارکت با اشخاص و نهاد‌ها در امور مذکور
  • انجام فعالیتهای مجاز ساخت ساختمان شامل آماده‌سازی طراحی، پیمانکاری، مشاوره فنی و نظارت و مشارکت در ساخت، ارائه مشاوره‌های فنی، اقتصادی و بازاریابی و تهیه گزارشات توجیهی فنی، اقتصادی و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی
  • اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و هر عملیات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول اهداف شرکت لازم باشد و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد