تاریخ تأسیس: ۱۳۸۸

مدیرعامل: هرمز حدادپور

موضوع فعالیت: 

  • سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های سودآور بازرگانی در داخل و خارج کشور 
  • صادرات و واردات و خرید و فروش داخلی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مانند دستگاههای صوتی و تصویری خانگی و قطعات متعلقه به آنها و قطعات و ابزارهای صنعتی کشاورزی لوازم یدکی خودرو انواع دارو و مکمل‌های داروئی تجهیزات مصرفی و با دوام پزشکی لوازم و دستگاههای مهندسی پزشکی و پزشکی انواع مواد آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم
  • انجام کلیه عملیات بازرگانی مجاز و هر عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای حصول با اهداف شرکت لازم بوده یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد