تاریخ تأسیس: 1399

مدیرعامل: آقای حسن کربلایی

موضوع فعالیت: 

  • آماده سازی باغات و توسعه اراضی کشاورزی
  • هرگونه فعالیت کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، کاشت، داشت، برداشت، تولید جنگل و مراتع و توزیع کلیه محصولات کشاورزی، چوب، گیاهان دارویی و زینتی، سبزی و صیفی و سایر گونه های مختلف حشرات مفید، دام، طیور و آبزیان
  • انجام امور و ارائه خدمات فنی مهندسی، تولید، تامین، توزیع و عرضه انواع نهاده های تولید کشاورزی و گلخانه ای اعم از نشاء، نهال، کود، سم، آفت کش، قارچ کش، بسترهای کشت هیدروپونیک، ایروپونیک
  • طراحی، مشاوره، اجرا و اصلاح سازه های نوین کشاورزی، گلخانه ای، سیستمهای کشت، آبیاری و تغذیه گلخانه ها، باغات و مزارع متناسب با استانداردهای روز
  • طراحی، مشاوره، اجرا، تولید، سورتینگ، بسته بندی و توزیع محصولات کشاورزی و صنایع وابسته
  • اجرا، اصلاح و بروزرسانی سیستمهای هوشمند آبیاری و تغذیه هیدروپونیک و خاکی، کنترل اقلیم، کنترل خطوط تولید، سیستمهای مانیتورینگ و سایر سیستمهای هوشمند مورد نیاز واحدهای کشاورزی
  • اقدام به عملیات بازرگانی، خرید، فروش، صادرات، واردات، تامین مواد اولیه