تاریخ تأسیس: ۱۳۷۵

مدیرعامل: آقای امیر اسماعیل شهسوارانی

موضوع فعالیت: 

  • مشاوره و سرمایه گذاری در امر خرید انواع معادن فلزی و غیر فلزی
  • ایجاد و راه اندازی کارخانه های صنایع معدنی و تولید سنگهای متنوع تزیینی
  • انجام خدمات مشاوره و ساخت بطور توام و خدمات مشاوره در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها
  • تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح‌ها و نظارت بر حسن اجراء
  • انجام خدمات مشاوره‌ای مربوط به بهره‌برداری و نگهداری
  • صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
  • اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج
  • شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی