تاریخ تأسیس: ۱۳۹۲

مدیرعامل: فرشاد جلالی

موضوع فعالیت: 

  • انجام کلیه امور اقتصادی تجاری و جذب و تخصیص منابع و سایر فعالیت‌های ذیربط در این زمینه در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
  • ارائه خدمات مدیریت و مشاور مالی و تامین منابع برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  • مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود
  • اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت‌های شرکت ایجاد، واگذاری و یا حذف نمایندگی‌ها و شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور
  • خرید کلیه اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی
  • استفاده از تسهیلات مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و بین المللی
  • انجام کلیه امور مجازی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم