سرمایه ‎گذاری در زنجیره صنایع غذایی در کشور چهارفصل ایران که امکان کشت و تولید طیف وسیعی از محصولات غذایی را فراهم می ‏سازد به عنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب می‎شود و گروه توسعه اقتصاد ملل با استفاده از ظرفیت شرکت‎ها و پروژه‎ های بزرگی که از کاشت تا صادرات محصولات غذایی را برای این مجموعه فراهم می ‎آورند با قدرت در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بازرگانی فعالیت نموده و نزدیک به 120 هکتار گلخانه را در شهرهای مختلف در دست احداث دارد...

شرکت های حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و بازرگانی