هدف اصلی گروه توسعه اقتصاد ملل از ورود به حوزه بازار سرمایه و خدمات مالی تجهیز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‏ها در راستای ﺗﺄﻣﻴﻦ منابع ﻣﺎﻟﻲ مورد نیاز واحدهای مختلف اقتصادی است که با بهره گیری از کارشناسان مجرب در بازار سرمایه در قالب شرکت‎های کارگزاری، لیزینگ، تأمین مالی، پورتفوگردانی و شرکت‏های بیمه ‏ای سعی در رسیدن به این هدف مهم دارد...

شرکت های حوزه بازار سرمایه و خدمات مالی