معدن شن و ماسه تاجیک
درصد پیشرفت پروژه:
نام معدن: شن و ماسه تاجیک
رده ماده معدنی:  غیر فلزی – مصالح ساختمانی
نام ماده معدنی: شن و ماسه
مساحت: 1کیلومتر مربع
ذخیره: بالغ بر 5.000.000 تن
اهداف طرح: تولید 600.000 تن شن و ماسه در سال
محل و موقعيت جغرافيايی: پاکدشت، معدن شن و ماسه پارچین