مجتمع چند منظوره جهان مال مشهد
درصد پیشرفت پروژه:
پروژه جهان مال مشهد با مشارکت آستان قدس رضوی و با زیر بنای تقریبی 850000 متر مربع در حال ساخت می باشد.