مجتمع چند منظوره برلیان کرمان
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهرستان کرمان می باشد.
- مساحت زمین پروژه 62151 مترمربع و مساحت کل زیر بنا 171710 مترمربع می باشد.
- کاربری کل ساختمان اداری- تجاری و فرهنگی است.