مجتمع تجاری L رشت
تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهرستان رشت می باشد.
- مساحت کل زیر بنای پروژه 1500 متر مربع و کاربری آن تجاری است.