برگزاری مجامع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکتهای تابعه گروه توسعه اقتصاد ملل

برگزاری مجامع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکتهای تابعه گروه توسعه اقتصاد ملل
مجامع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکتهای زیر مجموعه "گروه توسعه اقتصاد ملل" برای سال مالی منتهی به اسفند 96 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی گروه توسعه اقتصاد ملل مجامع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ گروه توسعه اقتصاد ملل براساس برنامه زمان بندی مشخص شده در بازه اردیبهشت، خرداد و تیر 97 با حضور اکثریت صاحبان سهام، اعضای هیئت مدیره شرکتها، بازرسان قانونی و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار گردید. در این جلسات که با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز می شد، پس از قرائت و بررسی گزارش اعضای هیئت مدیره از عملکرد شرکت و بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1396، در خصوص مواردی چون انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس و حسابرس اصلی و علی البدل و انتخاب روزنامه رسمی برای شرکتهای گروه تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
 
۱۳۹۷/۰۵/۲۱